20 Ekim 2012 Cumartesi

12.sınıf elementler kimyası sorular-2


ELEMENTLER KİMYASI SORULAR
Aşağıdaki cümleleri doğru(D) yanlış(Y) olarak sınıflandırınız.                                                                                                                        1) Büyük patlamadan hemen sonra ilk olarak 1H, 2He, 3Li elementleri oluşmuştur.(……..)
     2) Büyük patlama, bir defada olmuş ve bunun  sonucunda evren sürekli genişlemektedir.(…….)
3) Büyük patlamadan sonra ilk kez oluşan atom altı  parçacıkları ağır elementleri oluşturmuştur.(…….)
4) Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması   durumuna süpernova denir.(…….)
5) Alaşım ile daha yumuşak ve kolay işlenebilir  maddeler elde edilir.(……..)
6) Hidrojen diğer enerji kaynaklarından elde edildiği  için ikincil enerji kaynağıdır.(…….)
7) Borun bir özelliği renkli ve ısıya dayanıklı cam  yapımında kullanılmasıdır.(……..)
8) Fulleren karbonun doğal allotroplarından    biridir.(….)
9) Yarı iletken malzemelerin iletkenliğini artırmak  için doplama işlemi yapılır.(……..)
10) 6A grubuna filiz yapan anlamına  gelen kalkojenler denir.(……..)

TEST -1                                                                                                                                                                                                                      1) Aşağıdaki geçiş metallerinden hangisinin  kullanım alanı  yanlış verilmiştir?                                                        
  Geçiş metali        Kullanım alanı                           
               A)   Mn                      Çelik üretimi
               B)   Ni                        Metal kaplama
               C)   Cr                        Alaşım oluşturma
               D)   Zn                       Mücevherat yapımı                                        
 E)   Cu                       Elektrik kabloları yapımı
2) Aşağıdakilerden hangisi demirin minerallerinden değildir?
  A)Hematit    B)Manyetit    C)Kriyolit       D)Limonit    E)Pirit 
  
              3) Ham (pik) demirdeki karbon oranının  artması aşağıdaki özelliklerden  hangisinin oluşmasına  neden olur?
  A)Yumuşak, sağlam ve elastik olmasına
 B)Kolay işlenmesi ve döküme elverişli  olmasına
 C)Elastik ve korozyona dayanıklı olmasına
 D)Sert, kırılgan ve işlenememesine
 E)Kolay çekilme ve levha haline gelmesine

4) Çeliğe krom (Cr) elementinin katılması, çeliğe  aşağıdaki özelliklerden hangisini kazandırır?
A)      Hafiflik, esneklik ve yalıtkanlık
B)       Sertlik ve kırılganlık
C)       Yumuşaklık ve iyi elektrik iletkenliği
D)      Sertlik, sağlamlık ve paslanmaya dayanıklılık
E)       Kolay çekilme, tel ve levha haline gelebilme

  5) I)  Palladyum
      II) Civa
     III)Mangan
   Yukarıdaki metallerden hangileri termometre sıvısı olarak kullanılmaz?
      A)Yalnız III     B) I ve II    C) II ve III    D) Yalnız I    E) I ve III 

 6) Aşağıdaki  elementlerden hangisi karşısında  verilen mineralden elde edilmez?
                    Element             Mineral
A)               Flor                   kriyolit
B)                Civa                   limonit
C)                Demir                pirit
D)               Silisyum            kuvars
E)                Titanyum           rutil 


 7) Aşağıdaki  halojenlerden hangisi karşısında  belirtilen alanda kullanılmaz?
       Element       Alan          
  A) Florür           diş macunu
  B) İyot               sofra tuzu üretimi
  C) Klor              buzun erime noktasının düşürülmesi
  D) Flor               teflon ev eşyası
  E) Brom            guatr hastalığı

8) Cevherden metal elde edilmesi sırasında  aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmez?
A)      Kırma-öğütme
B)       Zenginleştirme
C)       Damıtma
D)      Kavurma
E)       Elektroliz

9)Aşağıdakilerden hangisi azot elde etme  yöntemlerindendir?
  A)Azotdioksidin suda çözünmesi
  B)Nitratların elektrolizi
  C)Sıvı havanın damıltılması
  D)Amonyağın elektrolizi
  E)Amonyağın katalitik yükseltgenmsesi10) Aşağıdaki elementlerden hangisi karşısında belirtilen alanda kullanılmaz? 
            Element           Alan           .                                                                                                                
      A)   Altın               Mücevher yapımı
      B)   Civa                Floresans lamba yapımı
      C)   Platin              Laboratuar kaplarında
      D)   Cu                   Pil yapımında
      E)   Gümüş            Ayna yapımında       

11) Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin formülü yanlış  verilmiştir?
             Bileşik                         Formül
      A)   Alçı taşı                       CaSO4 . 2 H2O
      B)   Güherçile                      KNO3
      C)   Dayanıklı tuğla             MgO
      D)   Sönmüş kireç                Ca(OH)2
      E)   Kabartma tozu              KOH

12)  Aşağıdaki elementlerden hangisi yanlış allotrop  ile eşleştirilmiştir?
             Element                Allotrop
       A)  Karbon                   fulleren
       B)  Kükürt                   grafit                                                                                                                                                      
       C)  Karbon                   elmas
       D)  Fosfor                    siyah fosfor
       E)  Oksijen                   ozon

13)Ozon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi  yanlıştır?
     A) Atmosferin üst kısımlarında O2 den oluşur.
     B) Ultraviyole ışınlarını soğurur.
     C) Oksijen elementini izotoplarından biridir.
     D) Mikrop öldürücüdür.
     E) Molekül yapısı O3 şeklindedir.


14) CaO, KO2 ve H2O2 bileşiklerinin sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru
     belirtilmiştir?(K=1A,Ca=2A)
          CaO                KO2                  H2O2
    A) Oksit                Süperoksit         Peroksit
    B) Oksit                 Peroksit            Süperoksit
    C) Peroksit            Oksit                 Süperoksit
    D) Süperoksit        Oksit                 Peroksit
    E)  Peroksit           Süperoksit        Oksit
15) Aşağıdaki alaşımlardan hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir?
          Alaşım                            Alan
   A)  Krom çeliği                      Mutfak malzemesi
   B)  Malgamalar                      Diş dolgusu
   C)  Bronz                                Madalya yapımı
   D)  Lehim                               Mermi yapımı
   E)  Alman gümüşü                  Süs eşyası1 yorum: